www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do nabycia
Artykuł dodany przez: pawel (2018-08-30 07:59:56)

Wójt Gminy Bargłów Kościelny działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości do nabycia na rzecz Gminy Bargłów Kościelny.
Szczegółowe informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2, tel. 87 64 24 091 wew.18adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=896