www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Konsultacje społeczne
Artykuł dodany przez: admin (2018-07-25 15:09:50)

 

Ogłoszenie o  konsultacjach  społecznych

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 354/2018 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 09.07.2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”, Wójt Gminy Bargłów Kościelny zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące w/w projektu uchwały.

Termin konsultacji, tj. wpływu do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny pism określa się na: od dnia 26 lipca 2018 do dnia 16 sierpnia 2018 r. włącznie.

Konsultacje odbędą się w drodze pisemnej poprzez przedstawienie swoich uwag, wniosków i zastrzeżeń do przedstawionego projektu programu współpracy.

Informacja o wynikach konsultacji będzie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich zakończeniu na okres 14 dni na stronie internetowej urzędu, oraz na tablicy ogłoszeń UG Bargłów Kościelny.

 Zaproszenie na konsultacje społeczne jak i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej UG Bargłów Kościelny www.barglow.dt.pl

                                                                                                                                                                                                                    Zastępca Wójta

                                                                                                                                                                                                                                         /-/

                                                                                                                                                                                                                Radosław Wawiórko

Zarządzenie nr 354/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji  projektu programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Projekt uchwały ws. programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=892