www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Kamionka Stara
Artykuł dodany przez: admin (2009-02-13 13:20:08)

Bargłów Kościelny 13.02.2009r

 

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

ogłasza przetarg ustny nie ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Kamionka Stara dz. nr geod 155 o pow. 0.0300 ha, księga wieczysta KW-15247 (użytkowana rolniczo, bez żadnych obciążeń i zobowiązań)

- cena wywoławcza : 600,00zł

- Przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2009r w Urzędzie Gminy w

Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47 o godz. 1000

 

- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 10% ceny
wywoławczej najpóźniej na 1 godz. przed przetargiem w BS Bargłów
Kościelny na konto 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 Urząd Gminy, 16-
320 Bargłów Kościelny.

 

- Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie.

 

- Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

- Nabywca pokryje koszty związane z zawarciem aktu notarialnego.

 

- Komisja przetargowa może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

 

- Wszelkie dodatkowe informacje udziela inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska - Stefan Grajewski tel. (0-87) 6424011 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Bargłów Kościelny
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=89