www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Zamówienie O. 271.10.2018 z dnia 2018-05-18 - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102851B Kukowo-Borzymy
Artykuł dodany przez: admin (2018-05-18 14:49:30)

SIWZ.docx

Ogłoszenie w BZP.pdf

Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków.docx

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw.docx

Załącznik nr 4 -umowa.doc

Załącznik nr 5 - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx

Załącznik nr 6 - wykaz robót.doc

Załącznik nr 7 - zobowiązanie.doc

Załącznik nr 8 - dokumentacja.zip
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=869