www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Zamówienie O.271.9.2018 z dnia 2018-05-07 - Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno-sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dr
Artykuł dodany przez: admin (2018-05-07 21:27:11)

Ogłoszenie w BZP.pdf

Dokumentacja projektowa załącznik nr 7

Załącznik 1 - Formularz oferty cz.I

Załącznik 2 - Formularz oferty cz.II

Załącznik 3 - Umowa cz. I

Załącznik 4 - Umowa cz. II

Załącznik 5 - Grupa kapitałowa

Załącznik 6 - Oświadczenie

SIWZ
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=861