www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Zamówienie O.271.4.2018 - z dnia 2018-02-27 - Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bargłów Kościelny
Artykuł dodany przez: admin (2018-02-27 13:09:51)

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc

Załącznik nr 2 - ośw. o spełnianiu warunków.docx

Załącznik nr 3 - ośw. o barku podstaw.docx

Załącznik nr 4 - umowa.doc

Załącznik nr 5 - ośw. o grupie kapitałowej.docx

Załącznik nr 6 - wykaz robót.doc

Załącznik nr 7 - zobowiązanie.doc

Załącznik nr 8 - dokumentacja.zip

SIWZ.docx
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=829