www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Zamówienie O.271.3.2018 z dnia 2018-02-13 - Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Koś
Artykuł dodany przez: admin (2018-02-13 14:43:30)

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Zał 1 - formularz oferty.doc

Zał 2. - JEDZ.doc

Zał. 3,4,5.doc

Zał 6 - Projekt umowy.docx

Zał 7 - dokumentacja.zip
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=823