www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINYBARGŁÓW KOŚCIELNY.
Artykuł dodany przez: admin (2008-04-09 09:07:06)

Bargłow Kościelny dnia 09 kwiecień 2008 r.

 

O. 7614-3/08

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

 

 Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. ), informuje się, iż w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania dla Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 102855 B Bargłów Kościelny – Zrobki od km 0+000 do km 3+632,65 zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Bargłow Kościelny, Solistówka, Żrobki zostało wydane Postanowienie Nr O.7614-3/08  Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 09 kwietnia 2008 r. , w którym nie stwierdza się konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

 Z treścią postanowienia można zapoznać się pok. Nr 2, na stanowisku ds. przygotowania inwestycji Urzędu Gminy Bargłów Koś cielny w godzinach pracy urzędu.

 

 

 WÓJT GMINY

  ANDRZEJ KWIECIŃSKI
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=78