www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT ogłoszonego Zarządzeniem Nr 253/2017 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 23 maj
Artykuł dodany przez: admin (2017-06-22 12:22:07)

 

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

ogłoszonego Zarządzeniem Nr 253/2017 Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bargłów Kościelny w 2017 roku

 

 

Lp.

 

 

Nazwa podmiotu składającego

 

 

Nazwa zadania

 

Data wpływu oferty

 

Całkowita kwota zadania

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

Przyznana dotacja

 

1. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1.

Ochotnicza Straż Pożarna

w Bargłowie Kościelnym

 „Aktywna Młodzież”

 

14.06.2017 r.

14.660,00 zł

14.660,00 zł

14.660,00 zł

 

RAZEM:

 

14.660,00 zł

 

14.660,00 zł

 

14.660,00 zł

 

2. TURYSTYKA

2.

Ochotnicza Straż Pożarna

w Bargłowie Kościelnym

 „Aktywna Młodzież”

 

14.06.2017 r.

10.036,00 zł

10.036,00 zł

10.036,00 zł

 

RAZEM:

 

10.036,00 zł

 

10.036,00 zł

 

10.036,00 zł

 

3. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

3.

Ochotnicza Straż Pożarna

w Bargłowie Kościelnym

 „Aktywna Młodzież”

 

14.06.2017 r.

5.000,00 zł

5.000,00 zł

5.000,00 zł

 

RAZEM:

 

5.000,00 zł

 

5.000,00 zł

 

5.000,00 zł

 

Warunki realizacji zadania i przekazania dotacji określi umowa zawarta pomiędzy oferentem a Wójtem Gminy Bargłów Kościelny.

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=763