www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej
Artykuł dodany przez: pawel (2017-05-29 08:42:46)

Augustów, dnia 25.05.2017 r.

AB-II.6740.1.12.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej

Zgodnie art. 11 f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2031 z zm.) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 25.05.2017 r. po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bargłowa Kościelnego złożonego w dniu 28.03.2017 r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 102870B Tajenko - Tajno Łanowe od km 0+000 do km 2+312,94 w zakresie robót drogowych: wykonania nawierzchni jezdni wraz z mijankami, budowy i przebudowy zjazdów na przyległe posesje, przebudowy jezdni i poboczy w obrębie skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 1223B i Nr 126IB, remontu przepustu, wykonaniu przepustów dwudzielnych na istniejącym kablu teletechnicznym pod nawierzchnią jezdni i zjazdów. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 647/3, 644, 537 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

602/2 (z podziału dz. 602/1 na dz. nr 602/2 i 602/3),

349/5 (z podziału dz. 349/2 na dz. nr 349/5 i 349/6)

612/1 (z podziału dz. 612 na dz. nr 612/1 i 612/2),

631/2 (z podziału dz. 631/1 na dz. nr 631/2 i 631/3)

613/1 (z podziału dz. 613 na dz. nr 613/1 i 613/2),

424/4 (z podziału dz. 424/1 na dz. nr 424/4 i 424/5)

614/1 (z podziału dz. 614 na dz. nr 614/1 i 614/2),

424/6 (z podziału dz. 424/2 na dz. nr 424/6 i 424/7)

615/2 (z podziału dz. 615/1 na dz. nr 615/2 i 615/3),

423/3 (z podziału dz. 423/1 na dz. nr 423/3 i 423/4)

616/1 (z podziału dz. 616 na dz. nr 616/1 i 616/2),

401/1 (z podziału dz. 401 na dz. nr 401/1 i 401/2)

617/1 (z podziału dz. 617 na dz. nr 617/1 i 617/2),

395/1 (z podziału dz. 359 na dz. nr 359/1 i 359/2)

618/1 (z podziału dz. 618 na dz. nr 618/1 i 618/2),

393/4 (z podziału dz. 393/1 na dz. nr 393/4 i 393/5)

619/1 (z podziału dz. 619 na dz. nr 619/1 i 619/2),

393/6 (z podziału dz. 393/3 na dz. nr 393/6 i 393/7)

340/1 (z podziału dz. 340 na dz. nr 340/1 i 340/2)

392/1 (z podziału dz. 392 na dz. nr 392/1 i 392/2)

341/2 (z podziału dz.341/1 na dz. nr 341/2 i 341/3)

391/1 (z podziału dz. 391 na dz. nr 391/1 i 391/2)

347/2 (z podziału dz. 347/1 na dz. nr 347/2 i 347/3),

 


349/3 (z podziału dz. 349/1 na dz. nr 349/3 i 349/4),

 


 

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że w ciągu 14 dni w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1500 można zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów.

Załączniki do treści:
SBizhub 28317052907140.pdf

Starosta Augustowski

/-/

Jarosław Szlaszyński

adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=754