www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Obwieszczenie Starosty Augustowskiego
Artykuł dodany przez: pawel (2017-04-19 09:20:00)

Augustów, dnia 18.04.2017 r.

AB-II.6740.1.12.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2031) zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek z dnia 28.03.2017r. Wójta Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: wykonania nawierzchni jezdni wraz z mijankami, budowy i przebudowy zjazdów na przyległe posesje, przebudowy jezdni i poboczy w obrębie skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 1223B i Nr 1261B, remontu przepustu, wykonaniu przepustów dwudzielnych na istniejącym kablu teletechnicznym pod nawierzchnią jezdni i zjazdów. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 647/3, 644, 537 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

602/2 (z podziału dz. 602/1 na dz. nr 602/2 i 602/3),

349/5 (z podziału dz. 349/2 na dz. nr 349/5 i 349/6)

612/1 (z podziału dz. 612 na dz. nr 612/1 i 612/2),

631/2 (z podziału dz. 631/1 na dz. nr 631/2 i 631/3)

613/1 (z podziału dz. 613 na dz. nr 613/1 i 613/2),

424/4 (z podziału dz. 424/1 na dz. nr 424/4 i 424/5)

614/1 (z podziału dz. 614 na dz. nr 614/1 i 614/2),

424/6 (z podziału dz. 424/2 na dz. nr 424/6 i 424/7)

615/2 (z podziału dz. 615/1 na dz. nr 615/2 i 615/3),

423/3 (z podziału dz. 423/1 na dz. nr 423/3 i 423/4)

616/1 (z podziału dz. 616 na dz. nr 616/1 i 616/2),

401/1 (z podziału dz. 401 na dz. nr 401/1 i 401/2)

617/1 (z podziału dz. 617 na dz. nr 617/1 i 617/2),

395/1 (z podziału dz. 359 na dz. nr 359/1 i 359/2)

618/1 (z podziału dz. 618 na dz. nr 618/1 i 618/2),

393/4 (z podziału dz. 393/1 na dz. nr 393/4 i 393/5)

619/1 (z podziału dz. 619 na dz. nr 619/1 i 619/2),

393/6 (z podziału dz. 393/3 na dz. nr 393/6 i 393/7)

340/1 (z podziału dz. 340 na dz. nr 340/1 i 340/2)

392/1 (z podziału dz. 392 na dz. nr 392/1 i 392/2)

341/2 (z podziału dz.341/1 na dz. nr 341/2 i 341/3)

391/1 (z podziału dz. 391 na dz. nr 391/1 i 391/2)

347/2 (z podziału dz. 347/1 na dz. nr 347/2 i 347/3),

 

349/3 (z podziału dz. 349/1 na dz. nr 349/3 i 349/4),

 

 

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że w ciągu 14 dni w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1500 można zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów.


Starosta Augustowski
/-/
Jarosław Szlaszyński
Załączniki do treści:

ab-ii.6740.1.1.12.2017.pdf

adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=746