www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Artykuł dodany przez: pawel (2017-04-05 15:02:50)

Wójt Gminy Bargłów Kościelny działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Szczegółowe informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2, tel. 87 64 24 091 wew.18adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=745