www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Wykaz stron
Artykuł dodany przez: admin (2008-04-01 09:04:24)

Bargłów Kościelny dnia, 01.04.2008 r.

O.7614-3/08

 

 

 

 Wykaz stron biorących udział w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 102855 B Bargłów Kościelny - Żrobki od km 0+000 do km 3+632,65 w obrębie geodezyjnym Bargłow Kościelny, Solistówka, Żrobki.

 Liczba stron w tym postępowaniu przekracza 20, dlatego też zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zastosowanie ma art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

 

W Ó J T G M I N Y

Andrzej Kwieciński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=74