www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Artykuł dodany przez: pawel (2017-01-26 08:33:04)

Bargłów Kościelny, 26 stycznia 2017 roku

WB. 6721.1.2.2017

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny w Gminie Bargłów Kościelny wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Bargłów Kościelny uchwały Nr XI/112/2016 z dnia 12 września 2016 roku, ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XII/126/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku o przystąpieniu do sporządzenia


miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny w Gminie Bargłów Kościelny
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, 16-320 Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku (włącznie).
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

(-) WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNYBargłów Kościelny, 26 stycznia 2017 roku


WB. 6721.1.3.2017


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny w Gminie Bargłów Kościelny wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Bargłów Kościelny uchwały Nr XI/112/2016 z dnia 12 września 2016 roku, ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XII/126/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny w Gminie Bargłów Kościelny
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, 16-320 Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku (włącznie).
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

(-) WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=733