www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINYBARGŁÓW KOŚCIELNY.
Artykuł dodany przez: admin (2008-04-01 09:00:06)

Bargłów Kościelny dnia, 01.04.2008 r

 

O. 7614-3/08

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINYBARGŁÓW KOŚCIELNY.

 

 

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. ), w związku z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. ) informuje się, że na wniosek Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 102855 B Bargłow Kościelny - Żrobki zlokalizowanej   w obrębie geodezyjnym Bargłów Kościelny, Solistówka, Żrobki

Z wnioskiem można zapoznać się pok. Nr 2, na stanowisku ds. Budownictwa i drogownictwa Urzędu Gminy Bargłów Kościelny w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji można składać do dnia 08 kwietnia 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny w pok. Nr 2 w godz.7:30-15:30 lub korespondencyjnie na adres:

Urząd Gminy Bargłów Kościelny

16-320 Bargłów Kościelny

ul. Augustowska 47

 

 WÓJT GMINY

 

  ANDRZEJ KWIECIŃSKI
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=72