www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Konkurs na bożonarodzeniową dekorację posesji na terenie Gminy Bargłów Kościelny w roku 2008/2009
Artykuł dodany przez: admin (2008-10-21 12:09:02)

Projekt realizowany w ramach Programu Integracji Społecznej finansowany ze środków Poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich

 

OGŁOSZENIE

 

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

ogłasza

Konkurs na bożonarodzeniową dekorację posesji

na terenie Gminy Bargłów Kościelny w roku 2008/2009

 

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym.

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy indywidualni właściciele posesji położonych na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

Cele konkursu:

Ø Inspirowanie mieszkańców gminy do współtworzenia atmosfery świąt Bożego Narodzenia poprzez dekorowanie swoich posesji.

Ø Uświetnienie świąt Bożego Narodzenia.

 

Kryteria oceny, przedmiot oceny:

Ø Ocenie podlega wystrój świąteczny w obrębie całej posesji.

Ø Nawiązanie do tradycji świąt Bożego Narodzenia.

Ø Walory estetyczne.

Ø Pomysłowość.

 

Szczegóły organizacyjne:

Ø  Do konkursu posesje zgłaszać mogą: właściciele, sąsiedzi, członkowie komisji konkursowej w terminie do 5 grudnia 2008 r.

Ø Wyrażenie pisemnej zgody jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w w/w konkursie (deklaracja uczestnictwa do pobrania w sekretariacie Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym).

Ø Dekoracje świąteczne oceniane będą przez Jury podczas wspólnego wyjazdu terenowego.

Ø  Jury wspólnie wyłoni zwycięzców konkursu, na których czekają atrakcyjne nagrody.

Ø Wyróżniające się posesje nie wytypowane do nagrody otrzymają pisemne wyróżnienia.

Ø Oceny zgłoszonych posesji komisja dokona w dniach 27.12.2008-05.01.2009. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 15 stycznia 2009 r.

 

3. Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny (http://www.barglow.dt.pl) i Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym (http://www.zsbarglow.edu.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w każdej wsi.

Zwycięzcy zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.

UWAGI:

· Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.: 642-40-78 lub 642-40-60
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=71