www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Artykuł dodany przez: admin (2016-07-27 12:24:54)

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

stanowisko ds. płac i ubezpieczeń społecznych pracowników oświaty

…………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

 

 

Informujemy, że do następnego etapu rekrutacji na w/w stanowisko pracy zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Agnieszka Karpińska

Dreństwo

 

 

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2012 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, ze zmianami:

 

w dniu 3 sierpnia 2016 r. o godz. 900 odbędzie się pisemny test wiedzy.

 

Miejsce: sala konferencyjna – nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bargłów Kościelny, 27 lipca 2016 r.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=691