www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Obwieszczenie Starosty Augustowskiego
Artykuł dodany przez: pawel (2016-07-07 07:59:05)

Obwieszczenie
Uprzejmie informuję, że w ramach programu monitoringu lasów będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w lasach na terenie powiatu augustowskiego. Prace terenowe związane z realizacją tego przedsięwzięcia, wykonywane będą przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa, w okresie od 1 czerwca do 30 września 2016-2020 r.

W związku z powyższym proszę właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie pracownikom ww. instytutu wstępu na teren tych lasów, w celu założenia stałych powierzchni próbnych, a następnie dokonywania cyklicznych obserwacji i pomiarów na tych powierzchniach.
Starosta Augustowskiadres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=686