www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Obwieszczenie w sprawie przystąpienia Gminy Bargłów Kościelny do sporządzenia projektu gminnego programu rewitalizacji
Artykuł dodany przez: pawel (2016-06-29 09:02:49)

O B W I E S Z C Z E N I E
w sprawie przystąpienia Gminy Bargłów Kościelny do sporządzenia projektu gminnego programu rewitalizacji

Wójt Gminy Bargłów Kościelny działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), oraz uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny Nr X/103/2016r. z dnia 28 czerwca 2016r. zawiadamia że w dniu 28.06.2016r., Rada Gminy Bargłów Kościelny przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Bargłów Kościelny do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie własności gminy, zostało uznane za zadanie własne. Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występujących na terenie Gminy Bargłów Kościelny, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji. W tym celu uznaje się niezbędne opracowanie i uchwalenie gminnego programu rewitalizacji.

Zastępca Wójta

\-\
Radosław Wawiórko
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=681