www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Bargłów Kościelny do opracowania wstępnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych
Artykuł dodany przez: pawel (2016-06-02 14:37:16)

Bargłów Kościelny dnia 02.06.2016 r.

Ogłoszenie

W związku z przystąpieniem Gminy Bargłów Kościelny do opracowania wstępnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych w celu opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Bargłów Kościelny zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji terenów w Gminie Bargłów Kościelny. Wyniki posłużą także do złożenia przez gminę wniosku o dofinansowanie zadania związanego z opracowaniem Programu Rewitalizacji.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 24.06.2016 r. i jej przekazanie w następującej formie:

1. elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres barglow@barglow.dt.pl

2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny,

3. osobiście poprzez złożenie formularza ankiety w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 14.

Ankieta do pobrania PDF, WORD

Zastępca Wójta
/-/
Radosław Wawiórkoadres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=676