www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Artykuł dodany przez: admin (2008-08-01 10:26:27)

Bargłów Kościelny dnia 01.sierpień 2008 r.

 

O. 7614-6/08

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

 

 Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. ), informuje się, iż w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania dla Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej zamiejskiej nr 1214 B Ewy – Bargłów Kościelny – Tajno Stare od 0+000 km do 6+926 km zlokalizowanego na działkach nr 597, 150, 151, 541, 578, 577, 209/1, 208/1 położonych w obrębie geodezyjnym Bargłow Kościelny, Brzozówka, Bargłowka, Bargłów Dworny, Tajno Stare , zostało wydane Postanowienie Nr O.7614-6/08  Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 01 sierpnia 2008 r. , w którym nie stwierdza się konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

 Z treścią postanowienia można zapoznać się pok. Nr 20, na stanowisku ds. przygotowania inwestycji Urzędu Gminy Bargłow Koscielny w godzinach pracy urzędu.

 

 

 WÓJT GMINY

 ANDRZEJ KWIECIŃSKI

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=67