www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Artykuł dodany przez: admin (2016-04-01 15:27:46)

Gmina Bargłów Kościelny   Bargłów Kościelny, dnia 01.04.2016 r.

 ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

Nr sprawy: O.271.3.2016.KS

 

 Uczestnicy postępowania

 o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

dotyczy postępowania na realizację zamówienia publicznego pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły podstawowej i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania socjalne) z infrastrukturą techniczną w zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Bargłów Kościelny przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniem.

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

 

Pytanie nr I:

Czy kominy należy murować z cegły zwykłej pełnej czy z cegły klinkierowej, bądź innej?

 

Odpowiedź na pytanie nr I:

Z cegły klinkierowej.

 

 

 

 Wójt

 

 Andrzej Kwieciński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=662