www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Artykuł dodany przez: admin (2008-07-10 10:26:03)

Bargłów Kościelny dnia, 10.07.2008 r

 

O. 7614-6/08

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINYBARGŁÓW KOŚCIELNY.

 

 

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. ), w związku z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. ) informuje się, że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1214 B Bargłów Kościelny -Tajno Stare zlokalizowanej na działkach o numerach geodezyjnych 597, 150, 151, 541, 578, 577,209/1, 208/1 położonych w obręb geodezyjnym Bargłów Kościelny, Brzozówka, Bargłówka, Bargłów Dworny,Tajno Stare

Z wnioskiem można zapoznać się pok. Nr 2, na stanowisku ds. Budownictwa i drogownictwa Urzędu Gminy Bargłów Kościelny w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji można składać do dnia 01 sierpnia 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny w pok. Nr 2 w godz.7:30-15:30 lub korespondencyjnie na adres:

Urząd Gminy Bargłów Kościelny

16-320 Bargłów Kościelny

ul. Augustowska 47

 

 WÓJT GMINY

 

 ANDRZEJ KWIECIŃSKI
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=66