www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Artykuł dodany przez: pawel (2016-03-03 14:51:49)

Wójt Gminy Bargłów Kościelny działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny na okres 21 dni, tj. od dnia 03 marca 2016 r. do dnia 24 marca 2015 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego: działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr geod. 253/2 o pow. 0,2646 ha, która jest położona we wsi Bargłów Kościelny.
Szczegółowe informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2, tel. 87 64 24 091 wew.18adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=657