www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: INFORMACJA o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów komisji do spraw referendum
Artykuł dodany przez: admin (2015-08-11 13:40:35)

 

INFORMACJA

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 11 sierpnia 2015 r.

 

o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów komisji do spraw referendum

 

Na podstawie art. 13 ust 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz.U. z 2003 r. Nr 74 poz. 671 ze zm.)

Wójt Gminy Bargłów Kościelny informuje, że dnia 14 sierpnia 2015 r. (piątek) o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pok. nr 1  odbędzie się publiczne losowanie składów niżej wymienionych obwodowych komisji do spraw referendum spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych:

- Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 1 w Bargłowie Kościelnym (Urząd Gminy ul. Augustowska 47 16-320 Bargłów Kościelny ) – liczba zgłoszonych kandydatów: 9

 

 

- Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 3 w Kroszewie (Szkoła Podstawowa,  Kroszewo 27, 16-320 Bargłów Kościelny) – liczba zgłoszonych kandydatów: 9

 

 

 

Wójt

Andrzej Kwieciński

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=615