www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Artykuł dodany przez: admin (2015-08-06 12:25:14)

Bargłów Kościelny dn. 06.08.2015r.

 

 

Ogłoszenie o  konsultacjach  społecznych

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 93/2015 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”, Wójt Gminy Bargłów Kościelny zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące w/w projektu uchwały.

Termin konsultacji, tj. wpływu do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny pism określa się na: od dnia 07 sierpnia 2015 do dnia 21 sierpnia  2015 r. włącznie.

Konsultacje odbędą się w drodze pisemnej poprzez przedstawienie swoich uwag, wniosków i zastrzeżeń do przedstawionego projektu programu współpracy.

Informacja o wynikach konsultacji będzie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich zakończeniu na okres 14 dni na stronie internetowej urzędu, oraz na tablicy ogłoszeń UG Bargłów Kościelny.

 Zaproszenie na konsultacje społeczne jak i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej UG Bargłów Kościelny www.barglow.dt.pl

 

Zastępca Wójta

Radosław Wawiórko

 

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

Uchwała Rady Gminy Bargłów Kościelny
 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=614