www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ----
Artykuł dodany przez: admin (2008-07-07 09:36:14)

W wyniku oceny merytorycznej, technicznej oraz finansowej Komisja Konkursowa do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach konkursów na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie działań na rzecz społeczności lokalnej powołane zarządzeniem Wójta Gminy Bargłów Kościelny nr. 87/08, wybrała ofertę Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 8
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=60