www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Artykuł dodany przez: pawel (2015-05-27 13:10:58)

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego: obory o obsadzie 90 DJP wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę o pojemności 990,0 m3, budowie zbiornika na nieczystości bytowe o pojemności 9,5 m3, silosu na kiszonki oraz zbiornika na soki kiszonkowe o pojemności 9,5 m3 na działce o numerze geodezyjnym 41/2 w miejscowości Wólka Karwowska, gmina Bargłów Kościelny”

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 27 maja 2015 r. została wydana decyzja znak O.6220.4.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego: obory o obsadzie 90 DJP wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę o pojemności 990,0 m3, budowie zbiornika na nieczystości bytowe o pojemności 9,5 m3, silosu na kiszonki oraz zbiornika na soki kiszonkowe o pojemności 9,5 m3 na działce o numerze geodezyjnym 41/2 w miejscowości Wólka Karwowska, gmina Bargłów Kościelny”.

 Z treścią decyzji, aktami sprawy (postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych I, ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 pokój nr 2.

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Kwieciński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=583