www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bargłów Kościelny
Artykuł dodany przez: admin (2015-04-09 08:18:00)

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 07 kwietnia 2015 r.

 

o numerach oraz granicach stałych  obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika:

Nr

obwodu głosowania

Granica obwodu

Siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

1

Bargłów Dworny,  Bargłów Kościelny, Bargłówka, Barszcze, Brzozówka, Górskie,  Kamionka Nowa, Kamionka Stara, Komorniki, Kresy, Lipowo, Nowiny Bargłowskie, Nowiny Stare, Piekutowo,  Pieńki, Solistówka, Sosnowo, Tobyłka. 

* 

Urząd Gminy

ul. Augustowska 47 

16-320 Bargłów Kościelny

tel. (087) 642-40-11

2

Kukowo, Reszki, Łabętnik, Pomiany, Popowo, Judziki, Rumiejki, Żrobki, 

Szkoła  Podstawowa, Łabętnik10 

16-320 Bargłów Kościelny

tel. (087) 642-40-29

3

Bułkowizna, Dreństwo, Kroszewo, Kroszówka, Pruska, Tajno Podjeziorne, Tajenko, Wólka Karwowska, Tajno Łanowe, Tajno Stare. 

Szkoła Podstawowa,  Kroszewo 27 

16-320 Bargłów Kościelny

tel. (087) 642-56-08

 

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy
od godziny 700 do 2100 .

 - lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 - komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego

 Wójt

 Andrzej Kwieciński

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych:

· wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie, w tym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza się Wójtowi do dnia 25 kwietnia 2015 r.

· wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójta. Akt pełnomocnictwa
do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do Wójta Gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców do dnia 1 maja 2015 r.

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=565