www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Artykuł dodany przez: admin (2015-01-12 12:07:02)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 424096-2014 z dnia 2014-12-31 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Bargłów Kościelny
1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Bargłów Kościelny w okresie od podpisania umowy nie wcześniej niż od...

Numer ogłoszenia: 6332 - 2015; data zamieszczenia: 12.01.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 424096 - 2014 data 31.12.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, fax. 087 6424562.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
  • W ogłoszeniu jest: dostawy.
  • W ogłoszeniu powinno być: usługi.


adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=551