www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: INFORMACJA
Artykuł dodany przez: pawel (2015-01-04 16:19:29)

INFORMACJA

o terminach płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku)

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości uiszcza się w następujących terminach:

1) do 15 marca danego roku, za miesiące styczeń - luty;

2) do 15 maja danego roku, za miesiące marzec - kwiecień;

3) do 15 lipca danego roku, za miesiące maj - czerwiec;

4) do 15 września danego roku, za miesiące lipiec - sierpień;

5) do 15 listopada danego roku, za miesiące wrzesień - październik;

6) do 15 stycznia następnego roku, za miesiące listopad - grudzień.

Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym

84 9334 0001 0000 0000 0215 0001 w dowolnym banku, na poczcie lub drogą elektroniczną.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być wnoszona przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w ww. terminach, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, wynikającej ze złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,  miesięczna stawka opłaty wynosi 7,00 zł od jednego mieszkańca danej nieruchomości. Jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny, miesięczna stawka opłaty wynosi 12,00 zł od jednego mieszkańca danej nieruchomości.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=547