www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Artykuł dodany przez: pawel (2014-10-16 06:41:42)

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wójt Gminy Bargłów Kościelny działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny na okres 21 dni, tj. od dnia 16 października 2014 r. do dnia 07 listopada 2014 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego: działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod. 112 o pow. 0,49 ha, która jest położona we wsi Tajno Stare.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny,
ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2, tel. 087 64 24 091

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=519