www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: WYBORY w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komite
Artykuł dodany przez: admin (2014-09-11 11:31:38)

ZARZĄDZENIE NR 328/2014

Wójta Gminy Bargłów kościelny

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na obszarze Gminy Bargłów Kościelny, jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, wyznaczam tablice ogłoszeń umieszczone w sołectwach na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, na stronie internetowej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt

Andrzej Kwieciński

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=507