www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: WYBORY Załącznik do Uchwały Nr 220/XXXIV/2014
Artykuł dodany przez: admin (2014-09-02 13:37:24)

Załącznik do Uchwały Nr 220/XXXIV/2014

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 21 sierpnia 2014r.

 Podział Powiatu Augustowskiego na okręgi wyborcze. 

1. Liczba mieszkańców Powiatu Augustowskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. -59.170

2. Liczba radnych wybieranych do Rady Powiatu Augustowskiego -17

3. Jednolita norma przedstawicielstwa powiatu - 3480,59 (podzielenie liczby mieszkańców Powiatu Augustowskiego przez liczbę radnych wybieranych do Rady Powiatu w Augustowie).

 

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba

radnych

w okręgu

1

Obejmujący gminę miasto Augustów

9

2

Obejmujący gminę Płaska, Lipsk, Sztabin

4

3

Obejmujący gminę Augustów, Nowinka i Bargłów Kościelny

4

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=503