www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Kto realizuje Projekt CKNONW?
Artykuł dodany przez: pawel (2008-03-18 21:07:11)

Kapitał Ludzki, Unia Europejska

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kto realizował Projekt?

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą:

Lider Konsorcjum

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz część merytoryczną tworzonych pakietów edukacyjnych.

Partnerzy strategiczni

4system Polska partner odpowiedzialny za zarządzanie projektem, utworzenie i administrację siecią CKNO, opracowanie techniczne pakietów edukacyjnych oraz szkolenie pracowników CKNO.

Ecorys Polska Sp. z o.o. partner odpowiedzialny za monitoring oraz promocję.

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

partner odpowiedzialny za szkolenie pracowników CKNO w zakresie współpracy z osobami niepełnosprawnymi, pomoc przy dostosowaniu pakietów edukacyjnych do potrzeb niepełnosprawnych.

Partnerzy regionalni - odpowiedzialni za organizację pracy CKNO, organizację szkoleń dla pracowników CKNO, pomoc przy rekrutacji i kontaktach z lokalnymi władzami.

Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=50