www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Obwieszczenia wybory
Artykuł dodany przez: admin (2014-05-19 11:47:09)

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Bargłów Kościelny stosownie do art. 36 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 16 i § 17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2011 r. Nr 158 poz. 942 ze zm.) zawiadamia, że został sporządzony spis wyborców na potrzeby wyborów zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy pokój Nr 3 /USC/ w dniach od 06 maja 2014 r do 23 maja 2014 r w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Bargłów Kościelny 


adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=465