www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Jakie szkolenia dostępne są w Centrum?
Artykuł dodany przez: pawel (2008-03-18 20:05:18)

Kapitał Ludzki, Unia Europejska

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach

ul. Augustowska 15

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

16-320 Bargłów Kościelny


W ramach Projektu
Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach
uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnej oferty szkoleniowej.

Kursant po otrzymaniu konta od opiekuna Centrum może kontynuować naukę w domu
(jeśli posiada internet).

Szkolenia są dostępne poprzez platformę e-learningową.

http://centra.elearning.pl/szkolenia

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu

i w przypadku zdania egzaminu certyfikat.

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w następujących kursach:

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:
Ocena pracowników
Planowanie potrzeb
Rekrutacja
Systemy motywacyjne
Ścieżki kariery
Zarządzanie kadrami

KOMPUTEROWE:
Administracja systemami komputerowymi
Arkusze kalkulacyjne ( MS Excel)
Bazy danych (MS Access)
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Grafik komputerowy (Paint, Gimp, Corel)
Grafika menedżerska i prezentacyjna(MS Power Point)
Podstawy technik komputerowych
Przetwarzanie tekstów (Microsoft Word)
Usługi w sieciach informatycznych
Użytkowanie komputerów

KARIERA:

A może samozatrudnienie?
Kariera - decyduję, planuję, działam
Jak zdobyć i utrzymać pracę
Oczekiwania pracodawców - autoprezentacja
Poradnictwo zawodowe - wsparcie dla Twojego sukcesu
Zawody przyszłości - nowe formy zatrudnienia
Zostań e-pr@cownikiem

EDUKACYJNE:
Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia
Historia
Język angielski
Język niemiecki
Język polski
Matematyka

ZAWODOWE:
Asystent bankowości
BHP
Broker ubezpieczeniowy
Edukacja zdalna
Handlowiec
Księgowość
Ochrona danych osobowych
Opiekun osób starszych
Opiekunka dziecięca domowa
Organizator agrobiznesu
Pracownik administracyjny
Prawo zamówień publicznych
Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych
Przedstawiciel handlowy
Telemarketer
Zarządzanie projektami

INNE:
Dominująca Półkula Mózgowa
Efektywne zarządzanie projektem
Określenie Indywidualnego Stylu Myślenia
Prowadzenie narad i spotkań
Przywództwo i zarządzanie organizacją
Reakcja na stres
Rodzaje Inteligencji
Style uczenia się
Sztuka komunikacji
Sztuka prezentacji
Techniki uczenia się
Trening i budowanie zespołu
Trening motywacji
Zarządzanie czasem i organizacja pracy
Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientemadres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=46