www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zakup i dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie
Artykuł dodany przez: admin (2014-04-25 13:55:58)

Gmina Bargłów Kościelny Bargłów Kościelny, dnia 25.04.2014 r.

 ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

Nr sprawy: WZ.271.1.2014 

 

 

 

 Wszyscy uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 93 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu 2014 roku” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Zgodnie z dyspozycją  art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy  Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert znacznie przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.

 

 

 

 

 Wójt

 

 Andrzej Kwieciński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=457