www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: odpowiedż na pytanie „Zakup i dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Ko
Artykuł dodany przez: admin (2014-04-23 14:47:26)

Gmina Bargłów Kościelny   Bargłów Kościelny, dnia 23.04.2014 r.

 ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

Nr sprawy: WZ. 271.1.2014

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie
 zamówienia publicznego 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

dotyczy: postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest  „Zakup i dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu 2014 roku”

 

.

W związku ze złożonym pytaniem dotyczącym zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia złożone pytanie wraz z odpowiedzią: 

 

Pytanie

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się za dostarczony materiał w tonach, korzystając z wagi Wykonawcy? Ilość dowiezionego materiału może być wówczas sprawdzana przez Zamawiającego na podstawie przeliczenia w oparciu o gęstość nasypową materiału (pospółki).

 

Odpowiedź

 

Nie.

 

 

 

 

 WÓJT

 

 Andrzej Kwieciński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=454