www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bargłów Kościelny
Artykuł dodany przez: admin (2014-04-14 14:22:57)

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

 z dnia 07 kwietnia 2014 r.

o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach  komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1 oraz 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112
z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach  komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Nr

obwodu głosowania

Granice obwodu

 

Siedziba

obwodowej komisji wyborczej

1


Bargłów Dworny,  Bargłów Kościelny, Bargłówka, Barszcze, Brzozówka, Górskie,  Kamionka Nowa, Kamionka Stara, Komorniki, Kresy, Lipowo, Nowiny Bargłowskie, Nowiny Stare, Piekutowo,  Pieńki, Solistówka, Sosnowo, Tobyłka. 

Urząd Gminy
ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

tel. (087) 642-40-11

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego

2


Kukowo, Reszki, Łabętnik, Pomiany, Popowo, Judziki, Rumiejki, Żrobki, 

Szkoła Podstawowa

Łabętnik 10

16-320 Bargłów Kościelny

tel. (087) 642-40-29

3

Bułkowizna, Dreństwo, Kroszewo, Kroszówka, Pruska, Tajno Podjeziorne, Tajenko, Wólka Karwowska, Tajno Łanowe, Tajno Stare. 

Szkoła Podstawowa

Kroszewo 27

16-320 Bargłów Kościelny

tel. (087) 642-56-08

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy od godziny 7 00 do 21 00.

 

 WÓJT 
 Andrzej Kwieciński
    

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych:

· do dnia 5 maja 2014 r. zainteresowani mogą zgłosić wójtowi Gminy Bargłów Kościelny zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzoną
w alfabecie Braille’a. Numer telefonu pod którym można uzyskać dodatkowe informacje 87 6424011

· do dnia 12 maja 2014 r. zainteresowani mogą złożyć wniosek do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania, o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=450