www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Jakie są cele Projektu?
Artykuł dodany przez: pawel (2008-03-18 19:51:43)

Kapitał Ludzki, Unia Europejska

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Jakie są cele Projektu?

Do kogo skierowany jest Projekt?


Dzięki Projektowi na terenach wiejskich utworzona została sieć 379 współpracujących ze sobą ośrodków oświatowo-kulturalnych z dostępem do bogatej oferty szkoleniowej. Centra będą prowadziły swoja działalność szkoleniowa do 30 listopada 2009 r. Głównym celem Projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Zostanie on osiągnięty poprzez możliwość udziału w Projekcie.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowe umiejętności, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, a w dalszej perspektywie – zdobyć lepsza, ciekawszą prace oraz podnieść swoja pozycje społeczna.

Jednym słowem zmienić swoje życie na lepsze!

Projekt adresowany jest w szczególności do osób  z utrudnionym dostępem do edukacji, miedzy innymi do osób niepełnosprawnych, a także tych, którzy ze względów czasowych czy finansowych nie decydują się na dojazdy do oddalonych, większych ośrodków edukacyjnych.

Zapraszamy młodzież jaki i osoby pragnące nauczyć się obsługi komputera.

Dowiedz się więcej o projekcie Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach

Projekt Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach powstał w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia możliwości rozwijania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych.


adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=45