www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY na okres do 3 lat
Artykuł dodany przez: admin (2012-10-18 12:47:29)

Bargłów Kościelny dn. 18 października 2012 r.

Wójt Gminy Bargłów Kościelny podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY na okres do 3 lat

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

Nr działki - Miejscowość

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości z przeznaczeniem i sposobem jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

1

SU1A/00015254/9

44 - Żrobki

45 - Żrobki

2,7940 ha

0,2020 ha

Działka z przeznaczaniem pod wydobywanie kopaliny

od 04.01.2013 r.

Do uzgodnienia

Do uzgodnienia

2

SU1A/00015255/6

27 - Górskie

0,0400 ha

Działka z przeznaczeniem pod użytkowanie rolnicze

od 04.01.2013 r.

15,00 zł

30 listopada

3

SU1A/00015237/4

459 - Pomiany

0,1300 ha

Działka z przeznaczeniem pod użytkowanie rolnicze

od 02.04.2013 r.

30,00 zł

30 listopada

ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny o godz. 10:00 pokój Nr 2

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny pokój Nr 2
tel. 087 642 40 91

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=441