www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU
Artykuł dodany przez: admin (2013-07-17 11:46:46)

Bargłów Kościelny dn. 17.07.2013 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2010 Nr 102 poz. 651) Wójt Gminy Bargłów Kościelnym podaje do publicznej widomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU

 Adres nieruchomości

ul. Tysiąclecia 12, 16-320 Bargłów Kościelny

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW SU1A/00003585/1 lokal usytuowany na działce geod. 702 obręb ewidencyjny Bargłów Kościelny

powierzchnia lokalu

28,00 m2

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Lokal przeznaczony do prowadzenia praktyki stomatologicznej

termin zagospodarowania nieruchomości

01 wrzesień 2013 r.

wysokość opłat z tytułu najmu

6,70 zł za 1m2 + podatek VAT

terminy wnoszenia opłat

14 dni od daty otrzymania faktury

zasady aktualizacji opłat

Przez okres trwania umowy każdego roku
z dniem 1 stycznia czynsz będzie wzrastał o 5%
w stosunku do obowiązującej stawki.

termin do złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2.

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

Czas trwania umowy najmu

do 3 lat

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny pokój Nr 2
(tel. 087 642 40 91 – P. Paweł Bućkowski)  


 

 

 

 

Wójt Gminy

Bargłów Kościelny


 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=440