www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU na okres do 3 lat
Artykuł dodany przez: admin (2012-08-07 10:46:03)

Bargłów Kościelny, dnia 7 sierpnia 2012 r.

Wójt Gminy Bargłów Kościelny podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH

DO NAJMU na okres do 3 lat

· Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: SU1A/00003585/1

· Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości 

Nr działki: 702 Miejscowość: Bargłów Kościelny

· Powierzchnia nieruchomości: 0,1400 ha

· Opis nieruchomości z przeznaczeniem i sposobem jej zagospodarowania:

Ø Lokale użytkowe z przeznaczeniem do prowadzenia usług medycznych

łącznej pow. 285,67 m2 wyposażone w ogrzewanie centralne, wodociąg, kanalizację,

energię elektryczną oraz aparaturę i sprzęt medyczny

Ø 2 Garaże o łącznej pow. 35,89m2

· Termin zagospodarowania nieruchomości: od 01.10.2012 r.

· Wysokość opłat z tytułu najmu:

Ø Pomieszczenie na parterze 6,70 za 1m2 x 103,21m2 = 691,51 zł plus podatek VAT

Ø Pomieszczenie na piętrze budynku 2,69 zł za 1m2 x 102,58 m2 = 275,94 zł plus podatek VAT

Ø Pomieszczenie pomocnicze (piwnica, klatka schodowa) 0,80 zł za 1m2 x 79,88m2 = 63,90zł plus podatek VAT

Ø Garaże 0,80 zł za 1 m2 x 35,89m2 = 28,71 zł plus podatek VAT

Ø Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 14 dni po otrzymaniu faktury VAT

Ø Czynsz obejmuje: opłatę za wynajem lokali wraz z wyposażeniem, aparaturą i sprzętem medycznym, przeglądy techniczne budynku/kominiarskie, instalację elektryczną, ubezpieczenie budynku, utrzymanie budynku i instalacji w stanie technicznym zapewniającym przydatność do umówionego użytku

· Przez okres trwania umowy każdego roku z dniem 1 stycznia czynsz będzie wzrastał o 5%
w stosunku do obowiązującej w poprzednim roku stawki.

 

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny

pokój Nr 2 tel. 087 642 40 91

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=439