www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i ni
Artykuł dodany przez: admin (2013-05-23 07:45:21)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 194676-2013 z dnia 2013-05-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Bargłów Kościelny w okresie od 01.07.2013 r. do dnia 31.12.2014 r. 2....
Termin składania ofert: 2013-05-29

Numer ogłoszenia: 200642 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 194676 - 2013 data 20.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, fax. 087 6424562.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.2.
  • W ogłoszeniu jest: Rodzaj zamówienia: dostawy.
  • W ogłoszeniu powinno być: Rodzaj zamówienia: usługi.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 5.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 5.


adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=435