www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: POSTANOWIENIE Nr 24 /2013 KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH
Artykuł dodany przez: admin (2013-10-28 14:35:18)

POSTANOWIENIE Nr 24 /2013

KOMISARZA WYBORCZEGO

W SUWAŁKACH

z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum powiatowym

w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji,

zarządzonym na dzień 17 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 49 ust. 4 pkt 1 oraz art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (lokalnym (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 706) postanawiam:

§1 Powołać obwodowe komisje do spraw referendum, w gminach/miastach wchodzących w skład powiatu augustowskiego, w składach określonych w załącznikach do niniejszego postanowienia:

1) Miasto Augustów - Załączniki Nr 1 - 17

2) Gmina Augustów - Załączniki Nr 18 - 23

3) Gmina Bargłów Kościelny - Załączniki Nr 24 - 26

4) Miasto Lipsk - Załączniki Nr 27- 30

5) Gmina Nowinka - Załączniki Nr 31- 33

6) Gmina Płaska -Załączniki Nr 34-35

7) Gmina Sztabin - Załączniki Nr 36 - 38

§2

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w urzędzie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy/miasta.


Załącznik Nr 24 do postanowienia Nr 24/2013 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 25 października 2013 r.

SKŁAD OSOBOWY

OBWODOWEJ KOMISJI NR 1 DO SPRAW REFERENDUM W BARGŁOWIE

KOŚCIELNYM DO PRZEPROWADZENIA REFERENDUM POWIATOWEGO,

ZARZĄDZONEGO NA DZIEŃ 17 LISTOPADA 2013 R.

Urząd Gminy, ul. Augustowska 47, Bargłów Kościelny

1. Justyna Harasim, zam. Bargłów Dworny

2. Izabela Rosek, zam. Nowiny Bargłowskie

3. Magdalena Wasilewska, zam. Bargłów Kościelny

4. Dariusz Rogowski, zam. Bargłów Kościelny

5. Jan Jarosław Ponikarczyk, zam. Bargłów Kościelny

6. Waldemar Adam Czereśniak, zam. Bargłów Dworny

7. Jolanta Izbicka, zam. Tajno Stare

8. Lidia Orbik, zam. Bargłów Kościelny


Załącznik Nr 25 do postanowienia Nr 24/2013 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 25 października 2013 r.

SKŁAD OSOBOWY

OBWODOWEJ KOMISJI NR 2 DO SPRAW REFERENDUM WŁABĘTNIKU

DO PRZEPROWADZENIA REFERENDUM POWIATOWEGO,

ZARZĄDZONEGO NA DZIEŃ 17 LISTOPADA 2013 R.

Szkoła Podstawowa, Łabętnik 10

1. Małgorzata Rogowska, zam. Bargłów Kościelny

2. Stanisław Mitros, zam. Bargłów Dworny

3. Stanisława Zambrowska, zam. Bargłów Kościelny

4. Józef Zambrowski, zam. Bargłów Kościelny

5. Heronim Karwowski, zam. Łabętnik

6. Danuta Gosiewska, zam. Łabętnik

7. Narcyz Cholewiński, zam. Łabętnik

8. Stanisław Koniecko, zam. Łabętnik


Załącznik Nr 26 do postanowienia Nr 24/2013 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 25 października 2013 r.

SKŁAD OSOBOWY

OBWODOWEJ KOMISJI NR 3 DO SPRAW REFERENDUM W KROSZEWIE

DO PRZEPROWADZENIA REFERENDUM POWIATOWEGO,

ZARZĄDZONEGO NA DZIEŃ 17 LISTOPADA 2013 R.

Szkoła Podstawowa, Kroszewo 27

1. Ewelina Wiśniewska, zam. Pruska

2. Katarzyna Sentkowska, zam.Tajno Stare

3. Małgorzata Grycz, zam. Górskie

4. Anna Dorota Turowska, zam. Bargłówka

5. Waldemar Dobrzyński, zam. Dreństwo

6. Jarosław Kukliński, zam. Dreństwo

7. Katarzyna Ostrowska, zam. Tajenko

8. Arkadiusz Jarosz, zam. Bargłów Kościelny
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=415