www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bargłów Kościelny
Artykuł dodany przez: admin (2013-10-18 10:54:13)

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 18 października 2013 r.

 

o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Bargłów Kościelny, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie obwodowej komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w referendum powiatowym w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 17 listopada 2013 roku.

 Na podstawie art. 16 §1 i art. 61a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 706) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w referendum powiatowym w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 17 listopada 2013 roku.

 

 

 

Nr obwodu głosowania

 

Granice obwodu

 

 Siedziba obwodowej komisji 

 wyborczej

 

 

 

1

 

 

Sołectwa:

Bargłów Dworny, Nowiny Bargłowskie, Bargłów Kościelny, Górskie, Kamionka Stara, Kamionka Nowa, Brzozówka, Bargłówka, Komorniki, Pieńki, Solistówka, Barszcze

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego

 

Urząd Gminy Bargłów Kościelny

ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

tel. 87 642 40 91

 

 

 

 

2

 

Sołectwa:

Kukowo, Reszki, Łabętnik, Pomiany, Popowo, Judziki, Rumiejki, Żrobki 

 

 

Szkoła Podstawowa w Łabętniku

 Łabętnik 10

16-320 Bargłów Kościelny

tel. 87 642 40 29

 

3

 

Sołectwa:

Bułkowizna, Dreństwo, Kroszewo, Kroszówka, Pruska, Tajno Podjeziorne, Tajenko, Wólka Karwowska, Tajno Łanowe, Tajno Stare

 

 

Szkoła Podstawowa w Kroszewie

 Kroszewo 27

16-320 Bargłów Kościelny

tel. 87 642 56 08

 

 

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum w ciągu jednego dnia, bez przerwy od godziny
700 do 2100 .

 

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

 

Informacja:

Osoby niepełnosprawne mogą być dopisane do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, na swój wniosek złożony w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny najpóźniej do dnia 4 listopada 2013r.

Osoby niepełnosprawne mogą również głosować korespondencyjnie, zainteresowani muszą najpóźniej do dnia 28 października 2013 roku zgłosić zamiar skorzystania z tej formy głosowania w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, numer telefonu pod którym można uzyskać dodatkowe informacje: 87 642 40 91

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=411