www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
przetarg ustny nie ograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Kamionka Stara
Artykuł dodany przez: admin (2008-02-05 13:13:32)

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

ogłasza przetarg ustny nie ograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Kamionka Stara dz. nr geod  38/1 o pow. 0.054 ha księga wieczysta KW-22094 (zabudowana budynkiem mieszkalnym, bez żadnych obciążeń i zobowiązań)

- cena wywoławcza : 55000,00zł

- Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2008r w Urzędzie Gminy w

Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47 o godz. 1000

- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 10% ceny
wywoławczej najpóźniej na 1 godz. przed przetargiem w BS Bargłów
Kościelny na konto 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 Urząd Gminy, 16-
320 Bargłów Kościelny.

- Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie.

- Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

-  Nabywca pokryje koszty związane z zawarciem aktu notarialnego.

- Komisja przetargowa może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

- Wszelkie dodatkowe informacje udziela inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska - Stefan Grajewski tel. (0-87) 6424011 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Bargłów Kościelny
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=40