www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Wyjasnienia do “Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bargłów Kościelny”
Artykuł dodany przez: admin (2008-02-04 09:35:03)

Bargłów Kościelny, dnia 04.02.2008 r

 

 

 

WB.2222-1/08

 

 

 

 

 

Dotyczy : Przetargu na : “Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bargłów Kościelny”

 

 

 Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym informuje, że od jednego z oferentów wpłynęło pismo dotyczące zapytań do w/w przetargu.

 Pytanie nr 1

W zestawieniu montażowym do przedmiaru na modernizację oświetlenia na terenie gminy Bargłów Kościelny Tajno Stare jest 60 opraw, SV, wysięgników. Obok zestawienia podane są trzy typy wysięgników: WOII/1,5 - 5 szt.,WOII/2,0 – 30 szt., WOII/3,0 – 23 szt., co daje nam 58 szt. Na rysunku jest także 58 szt. Jaką ilość należy przyjąć do wyceny ?

 Odpowiedz:

Proszę przyjąć 25 szt wysięgników WOII/3,0 co daje w sumie 60 szt

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie typów wysięgników także w innych miejscowościach

Odpowiedz:

W pozostałych miejscowościach przyjąć typ wysięgnika WOII/2,0 .

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=39