www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Zmina wysokości stawki za odpady segregowane
Artykuł dodany przez: admin (2013-07-16 14:23:05)

Do mieszkańców

Gminy Bargłów Kościelny

 

 

 

Informuję, że w dniu 16.07.2013 r. weszła w życie uchwała Nr XVI/140/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 czerwca 2013 r., w której ustalono niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 7,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. Nie zmieniła się stawka za odpady zbierane w sposób zmieszany - opłata wynosi 12,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

Właściciele nieruchomości, którzy w złożonych deklaracjach zadeklarowali, iż będą zbierali odpady komunalne w sposób selektywny, jak również Ci, którzy chcą zmienić sposób zbierania odpadów, proszeni są o stawienie się w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym pok. nr 2 celem zmiany złożonej deklaracji.

 

 

 Wójt Gminy

 

 Bargłów Kościelny
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=387